Zadania dla klas II
Dodane przez kg dnia

Zestaw IV – klasa II1. Różnica kwadratów dwóch liczb całkowitych wynosi 29. Znajdź wszystkie pary liczb całkowitych mających tę własność.
2. Oblicz pole i obwód kwadratu, którego przekątna jest o 2√2 dłuższa od jego boku.
3. Wiek pewnego obywatela w roku 1887 równał się sumie cyfr roku jego urodzenia. Ile miał on lat?