Stypendia z Urzędu Marszałkowskiego
Dodane przez Dyrektor G1 dnia
Na li¶cie rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3. Mamy 3 uczniów z przyznanymi stypendiami przy czym Dawid Borys jest na 1 miejscu w¶ród 536 uczniów którym przyznano stypendia, a Ireneusz Worek na 31. Jest to ich wielki sukces. Jest to również sukces nauczycieli którzy prawidłowo przygotowali wnioski stypendialne.
Gratulacje!
Rozszerzona zawarto¶ć newsa