Zbieramy drużynę na zawody
Dodane przez Dyrektor G1 dnia
Podkarpackie Kuratorium Oświaty organizuje 53. ZAWODY STRZELECKIE „O Srebrne Muszkiety – 2014” . Zawody są organizowane są pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. Nasza szkoła ma zamiar wystawić 4 osobową drużynę. Eliminacje szkolne planowane są na piątek 16 maja. Zgłoszenia w sekretariacie szkoły do czwartku 15 maja do godz 10.30. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć zgodę rodziców na udział w eliminacjach o treści:

"Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ....................... w eliminacjach szkolnych do Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2014. Wyrażam również zgodę by mój syn/córka .................. podczas eliminacji strzelał(a) z wiatrówki kal 4.5mm, a w razie zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego z karabinu sportowego, kaliber 5,6 mm o zamkniętych przyrządach celowniczych." - data i podpis rodzica/opiekuna prawnego.

szczegóły : http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/o_srebrne_muszkiety_2014.pdf
Rozszerzona zawartość newsa