Strona Główna  |  Podział godzin  |  Zdjęcia klasowe  |  Nauczyciele  |  Szukaj  |  Dziennik Librus  |  Dla Trzecioklasistów  |  Lista podręczników  |  Laureaci i Finaliści konkursów PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY  |  Nowa strona szkoły Piątek, Październik 22, 2021
Nawigacja
Angielska wersja strony

Dla rodzica i ucznia

Menu
  Strona Główna
  Nowa strona szkoły
  Historia
  Szkoła
  Nauczyciele
  Podział godzin
  Laureaci i Finaliści konkursów PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY
  1% podatku na rozczytanie małolatów
  Szukaj
  Zdjęcia klasowe
  Dziennik Librus
  Egzamin gimnazjalny - arkusze i odpowiedzi
  Dla Trzecioklasistów
  FENIKS

Sport

Reporterzy

Biblioteka
  Statystyka
  Konkursy
  Wystawki
  Wieczorki literackie

Stowarzyszenie "Smakosz Literacki"
  Newsy
  To i owo

Konkurs matematyczny
  Konkurs matematyczny

Kącik katechetyczny

Szkoła

SZKOŁA

Jesteśmy Gimnazjum Nr 1 w Sanoku. Obejmujemy swoim zasięgiem młodzież w wieku 13-16 lat z osiedla Błonie, Olchowiec i okolic. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wyróżniającą się nie tylko wiedzą, sercem i zapałem, ale także cierpliwością i mądrością życiową. Zadaniem naszym jest: edukacja, wychowanie, kształtowanie powszechnie akceptowanych postaw, wzbudzanie ciekawości poznawczej, krytycyzmu, tolerancji i twórczego stosunku do podejmowanych zadań. Istniejemy dla naszej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży, rodziców, nas samych, a w konsekwencji dla całego społeczeństwa. Chcemy zapewnić wszechstronną edukację, wyposażyć uczniów wiedzę, umiejętności, wzorce osobowe kształtowane poprzez literaturę, film, przykłady z życia, własną postawę oraz w pewne wartości, którymi mogliby kierować się w życiu. Oferujemy wysoki poziom usług w zakresie nauczania i wychowania, jak najlepszą bazę dydaktyczną ( dwie sale komputerowe z dostępem do internetu, salę gimnastyczną, siłownię, pracownie przedmiotowe, naukę dwóch języków zachodnich ) oraz otwartość na potrzeby naszych uczniów i rodziców. Jesteśmy szkołą kreatywną, zmierzamy do wyposażenia ucznia w zasób wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji, potrafiącego radzić sobie w życiu; interpersonalnego i asertywnego. Dążymy do tego, aby nasze gimnazjum było najbardziej renomowane nie tylko ze względu na poziom edukacji, ale także na panującą w nim atmosferę.

WALORY NASZEJ SZKOŁY TO :

- wysoka akceptacja szkoły przez rodziców i uczniów, - dbałość o tradycje szkoły, - współpraca ze środowiskiem lokalnym, - kontynuacja programu „Regionalizm”, - różnorodność konkursów przedmiotowych, czytelniczych, - lekcje w plenerze i wycieczki krajoznawcze, - działalność na rzecz społeczeństwa i działalność SK PCK, - organizacja lekcji otwartych oraz tzw. Dni otwartych/ możliwość konsultacji indywidualnej uczniów i rodziców z nauczycielem/, - otoczenie opieką uczniów z rodzin najuboższych, - profesjonalna praca większości nauczycieli, - sprawiedliwa i jawna ocena, - praca zarówno z uczniem zdolnym jak i słabym, - przyjazna atmosfera pracy, - bardzo dobra znajomość wychowanków, - ciągła poprawa estetyki i bazy szkoły - właściwa praca wychowawcza eliminująca zachowania chuligańskie, - brak problemu z narkotykami. WIZJA SZKOŁY

Dydaktyka

- powszechne stosowanie aktywnych metod nauczania

- wykorzystywanie dostępnych środków dydaktycznych, wzbogacanie bazy szkoły tak, by każda pracownia miała stosowne zaplecze w tym zakresie, a każdy nauczyciel i uczeń dostęp do nowoczesnych środków,

- stosowanie indywidualizacji nauczania,

- wdrażanie uczniów do samokształcenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy z różnych dziedzin w praktyce,

- prowadzenie ciekawych zająół pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Opieka i wychowanie

- ujednolicenie działań wychowawczych w oparciu o plan wychowawczy szkoły, klasy konsekwentne stosowanie szkolnego systemu oceniania zachowania uczniów,

- kształtowanie własnych cech osobowych ucznia, wychowanie w duchu odpowiedzialności i tolerancji, wrażliwości na potrzeby innych,

- prowadzenie zajęć profilaktycznych,

otoczenie szczególną opieką z rodzin dysfunkcyjnych,

- motywowanie uczniów do atrakcyjnego i efektywnego spędzania czasu wolnego,

- kontynuowanie i wzbogacanie obrzędów szkoły.

Kadra

- aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli ( np.kursy komputerowe, internet)

- doskonalenie sił nauczycieli poprzez udział w konferencjach, warsztatach, kursach studiach podyplomowych.

Środowisko

- eksponowanie sukcesów naszej szkoły ( młodzieży, nauczycieli) w środowisku, współpraca z mediami, organizowanie imprez o charakterze lokalnym, współpraca z rodzicami instytucjami oświatowo-wychowawczymi, środowiskiem lokalnym.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Nasze Tytuły i Certyfikaty

koza

Użytkowników Online
Goœci Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 751
Nieaktywowany Użytkownik: 101
Najnowszy Użytkownik: ^JWZ
Strona Gimnazjum nr 1